Skogsbad

Ett samtal mellan Kajsa Vildängen och Jenny Lovenbo forskare på skogsbad på Linnéuniversitetet.

skogsbad