Redan från tonåren har jag arbetat med trädgård i olika former. Trädgårdsutveckling och kärleken till växtligheten har gått som en röd tråd genom allt jag gjort.

Som ung och nybliven trädgårdsmästare blev jag innehavare till Växjö plantskola som hade både odling och försäljning av växter. Därefter startade jag och byggde upp Klockaregårdens Trädgårdsbutik i Öhr, norr om Växjö.

Livet tog en ny vändning när jag fick förmånen att ansva för skapandet och anläggandet av trädgårdarna kring Astrid Lindgrens barndomshem Näs, från tanke till färdigt projekt. På Näs var jag i fem år, innan jag gick vidare till Norrvikens Trädgårdar, där det under några år var min uppgift att vidareutveckla Rudolf Abelins fantastiska trädgårdsarv.

Nu ägnar jag dagarna åt en kombination av att arbeta med trädgårdsutvecklingen på Sollidens Slott på Öland och att skapa och utveckla trädgårdar och gröna miljöer i både åt privatpersoner och andra företag.  Stora och små – alla trädgårdar har sin egen karaktär och bjuder på egna utmaningar.

Ett sagolikt roligt jobb för den som andas och lever trädgård!