Samordning är A och O.

Ett större anläggningsprojekt för en trädgård är ungefär som när man bygger hus. Det är mycket som ska samordnas med vartannat. Jord- och växtbeställningar, hantverkare och maskiner, eventuella bevattningssystem, bygglov med mera. Var får man fatt i växter i rätt storlek och när är det rätt tid för växtleverans?

Vill du ha hjälp med växtinköp och projektledningen av hela anläggandet, så kan du överlåta ansvaret på mig.