Enkel skiss eller komplett ritning

Varje trädgård och varje projekt är unikt. För att kunna ge ett pris, behöver jag veta mer om just era önskemål. Jag kan erbjuda allt från enkla idéskisser till fullskaliga ritningar med 3D visualisering, markplaner samt projektledning av större uppdrag. Välkommen att kontakta mig så pratar vi igenom projektet och ni får en offert för det ni behöver hjälp med. Många gånger är den bästa starten att börja med ett idémöte, där vi bollar tankar och ni får förslag och idéer ihop med en grovskiss.

Skalenliga ritningar

I samarbete med Cavallins trädgårdsdesign tar jag fram skalenliga ritningar och illustrationsplaner som blir till underlag för anläggningsarbetet.

3D visualisering

I samarbete med Cavallins trädgårdsdesign kan jag erbjuda visualisering i form av 3D vyer som på ett verklighetstroget sätt visar hur miljön kommer att se ut.

Markplan

För beräkning av materialåtgång och för att få rätt jord och jorddjup krävs en markplan. Jag kan även vara behjälplig med planering av bevattning och belysning.